Pozatraktatowa decyzja TSUE

Pozatraktatowa decyzja #TSUE to ingerencja w suwerenność państwa członkowskiego UE i ingerencja w konstytucyjny porządek naszego kraju. Działania #TSUE krytykują także min. Francja, Hiszpania, Rumunia- powód ten sam- przekraczanie uprawnień.