Program UE dla zdrowia

Program Unii Europejskiej dla zdrowia na lata 2021-2027 powinien być realizowany w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, by uniknąć takich błędów, jak z dystrybucją szczepionek.