Pytania i interpelacje poselskie

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie O-000257/2021
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Beata Mazurek (ECR)

Przedmiot: Unijna strategia szczepień

Pandemia COVID-19 to historyczne wyzwanie dla całej Europy i całego świata. W tych trudnych dla nas czasach, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy jedności w działaniu i podejmowaniu decyzji, by skutecznie przeciwstawić się zarazie. Temu ma służyć wspólna unijna strategia szczepień, na którą zgodziły się wszystkie państwa członkowskie i która daje Komisji mandat do negocjowania i zakupu szczepionek przeciw COVID-19 dla wszystkich państw wspólnoty. Dziwi więc fakt, że Niemcy wyłamały się z tych ustaleń i dokonały zakupu szczepionek na własną rękę, głęboko naruszając zasadę unijnej solidarności. Mając na uwadze to niewłaściwe zachowanie i złamanie umowy przez Niemcy, proszę Komisję o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy Komisja miała wiedzę i wyraziła zgodę na zawarcie osobnej umowy przez Niemcy na zakup szczepionek przeciwko COVID-19?

2. Jakie konsekwencje prawne zamierza wyciągnąć Komisja wobec Niemiec w związku z ewidentnym złamaniem umowy przez ten kraj, upoważniającej Komisję do negocjacji i zakupu szczepionek przeciwko COVID-19 dla państw członkowskich?

3. Czy stosowanie podwójnych standardów i faworyzowanie niektórych państw członkowskich nie zagrozi jedności Unii Europejskiej i czy nie stanie się niebezpieczną normą w działalności unijnych instytucji?