Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)

„W czasie gdy pandemia koronawirusa przybiera na sile, Unia Europejska zastanawia się nad działaniami wspierającymi poszczególne sektory gospodarcze, a państwa członkowskie wprowadzają rozwiązania pomocowe, które mają za zadanie złagodzenie skutków kryzysu dla rodzimych przedsiębiorstw działających na wspólnym europejskim rynku.

Nie możemy jednak zapomnieć o konsumentach, którzy są istotną częścią funkcjonowania rynku. Co z ich prawami? Jakie kroki poczynimy, by ich chronić w tych trudnych czasach? Kryzys związany z COVID-19 to okazja do stosowania nieuczciwych praktyk handlowych. Jakie działania zamierza podjąć Komisja, by chronić europejskich konsumentów przed sprowadzanymi z Chin środkami ochrony indywidualnej i sprzętu medycznego wątpliwej jakości?

W mediach społecznościowych i na portalach internetowych pojawia się coraz więcej tzw. fake newsów, które wprowadzają zamęt informacyjny i utrudniają walkę z COVID-19. Nie możemy liczyć na dobrą wolę właścicieli portali i mediów społecznościowych. Musimy podjąć walkę z kłamstwem w sieci i chronić jej użytkowników.
Co z ochroną pasażerów linii lotniczych i klientów biur podróży, którzy wykupili swoje usługi przed światowym lockdownem? Czy Komisja ma w planie wdrożenie mechanizmów ochronnych na rzecz tych grup?

Co z kredytobiorcami, którzy z powodu COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji i mają problem ze spłacaniem zobowiązań?

Jest wiele pytań, a mało odpowiedzi. Nadszedł czas na podjęcie realnych działań.”