Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności

Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności

„Czy posłowie Parlamentu Europejskiego, którzy po raz kolejny atakują Polskę za rzekome „łamanie praworządności” znają podstawowe fakty i orientują w przeprowadzanej reformie wymiaru sprawiedliwości, czy tylko ulegają propagandzie opozycji politycznej w Polsce? Pan poseł Aguilar, nad którego raportem debatujemy, skutecznie wymazał z pamięci fakt, iż w Hiszpanii Radę Sądownictwa wybiera się w taki sam sposób, jak w Polsce, czyli przez parlament, ale to w Polsce jest łamana praworządność, a w Hiszpanii nie. Zapomniał również o dantejskich scenach w swoim kraju, gdzie policja brutalnie pacyfikowała demonstracje w Katalonii, nie oszczędzając przy tym kobiet i osób starszych. Jak to się ma do prawa organizowania zgromadzeń i pokojowego manifestowania swoich poglądów? Podobne sytuacje mogliśmy obserwować we Francji, podczas protestów pracowników i związków zawodowych. W Polsce od pięciu lat, odkąd rządzi Prawo i Sprawiedliwość, manifestacje opozycji były ochraniane, a nie rozpędzane przez policję. Dlatego zarzuty o łamaniu prawa są oczywistym kłamstwem. Jako przykład łamania praworządności w Polsce, który wynieśliście na sztandary walki z polskim rządem, są tzw. strefy wolne od LGBT. To ordynarne kłamstwo jednego z lewicowych aktywistów, który wymyślił tę akcję w celu dyskredytowania dobrego imienia Polski na arenie międzynarodowej. Stanowczo sprzeciwiamy się szkalowaniu dobrego imienia Polski.”