Sukces Polski na szczycie w Brukseli

Sukces Polski na szczycie w Brukseli

Państwa Unii Europejskiej doszły do porozumienia w sprawie neutralności klimatycznej. Polska uzyskała zwolnienie z tego zobowiązania.

Po zakończeniu pierwszego dnia szczytu UE w Brukseli Polska będzie w swoim tempie dochodzić do neutralności klimatycznej, zgodnie ze swoimi celami – poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Takie rozwiązanie pozwoli Polsce przeprowadzić transformację energetyczną w sposób bezpieczny i korzystny gospodarczo.

Nasz głos jest słyszalny w UE, jesteśmy podmiotowym i skutecznym graczem w UE i po raz kolejnych waga naszych argumentów przekonała pozostałych partnerów unijnych do zajęcia takiego stanowiska.
Ustaliliśmy bardzo dobre rozwiązania dla Polski, zarówno ze strony finansowej, jak i legislacyjnej. Cały proces dochodzenia do neutralności politycznej będzie wspomagany przez Fundusz Sprawiedliwej Transformacji wysokości 100 mld euro.

Premier Mateusz Morawiecki

Po raz pierwszy od blisko 20 lat w konkluzjach po posiedzeniu Rady Europejskiej stworzono specjalny wyjątek dla jednego z państw UE, który wyłącza stosowanie niektórych postanowień konkluzji.

Bardzo wysoko oceniam to, czego dokonał premier Mateusz Morawiecki podczas unijnego szczytu, to bardzo duży sukces. Udało się uniknąć ogromnego niebezpieczeństwa. Mam na myśli bardzo kosztowną transformację energetyczną, mogącą zagrozić naszej gospodarce, na co nie mielibyśmy wpływu.

Prezes Jarosław Kaczyński

Dzięki skuteczności i determinacji Premiera @MorawieckiM
mamy coś co wydawało się niemożliwe: prawie cała UE zgodziła się na cel 2050 (neutralność klimatyczna )- a my zostaliśmy z tego zwolnieni.
Rabat klimatyczny!:) jest dla PL brawo @MorawieckiM 👏👏👏

— Beata Mazurek (@beatamk)
 

Naszym oponentom polecam, aby zapamiętali te zdjęcia i konkluzje z tego spotkania. I nie opowiadajcie więcej bajek o alienacji. https://t.co/JUCJanx0T2

— Beata Mazurek (@beatamk)

Źródło: Prawo i Sprawiedliwość
Więcej informacji: KPRM