Święto Konstytucji 3 Maja

Witaj maj, piękny maj, u Polaków błogi raj…
230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystości upamiętniające 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Chełm.


Kwiaty w moim imieniu złożone w Biłgoraju.
Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Kwiaty w moim imieniu złożone we Włodawie.
Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystości w Lublinie upamiętniające 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.