Święto Polskiej Policji

Drodzy “niebiescy”, w dniu Waszego święta przesyłam wyrazy wdzięczności i szacunku za wzorową służbę.
Gratuluję odznaczonym, wyróżnionym i awansowanym.
Szczęść Boże Polskiej Policji!