Tag Archives: debata

„Kwestie zapewnienia bezpieczeństwa energetyki jądrowej są sprawą fundamentalną. Dlatego chciałabym zapytać, czy oprócz współpracy z krajowymi organami regulacyjnymi ds. bezpieczeństwa

„Doceniając dotychczasowe działania Kazachstanu na rzecz poprawy stanu przestrzegania praw człowieka musimy jeszcze bardziej zachęcać jego władze do kontynuacji wysiłków

W debacie na temat mediów społecznościowych mówiłam o blokowaniu przez Facebook kont Instytutu Pamięci Narodowej oraz Hospicjum dla Dzieci im.

„Sprawiedliwy dostęp do przyzwoitych i dostępnych cenowo mieszkań to prawo każdego człowieka, które powinno być powszechnie zagwarantowane.”

Dzisiejsze moje wystąpienie w Parlamencie Europejskim podczas debaty na temat prawodawstwa dotyczącego wody.„Poprawa jakości i ochrona zasobów wodnych to kwestia

Moja pełna wypowiedź w trakcie debaty w Parlamencie Europejskim dotyczącej prawa do aborcji w Polsce.

Moja pełna wypowiedź na sesji plenarnej dotyczącej dążenia do zrównoważonego rynku dla przedsiębiorstw i konsumentów.

Moja cała wypowiedz w trakcie dzisiejszej debaty na temat nowej agendy na rzecz konsumentów.

Moja wypowiedź w trakcie seminarium internetowego na temat wpływu COVID-19 na rynek wewnętrzny i ochronę konsumentów

9/21