Tag Archives: debata

„W czasie gdy pandemia koronawirusa przybiera na sile, Unia Europejska zastanawia się nad działaniami wspierającymi poszczególne sektory gospodarcze, a państwa

Moja wypowiedź w Parlamencie Europejski w trakcie debaty dotyczącej Priorytetów UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet

Podczas trwającej w Strasburgu sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego miało miejsce głosowanie w sprawie powołania nowej Komisji Europejskiej. Odbyła się również

21/21