Tag: interpelacje

Pytania i interpelacje poselskie

Pytania i interpelacje poselskie

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-004947/2020do KomisjiArt. 138 RegulaminuBeata Mazurek (ECR) Przedmiot:   Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym Europejski Zielony Ład to jedno z głównych wyzwań, przed którym stoimy. Wszyscy doskonale wiemy, jak istotnym jest dbanie o naszą planetę, która jest tylko jedna. Światowa konsumpcja rośnie w zastraszającym tempie, ilość wytwarzanych odpadów według Banku Światowego może wzrosnąć o 70% do 2050 roku.…

Czytaj więcej

Pytania i interpelacje poselskie

Pytania i interpelacje poselskie

Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie E-003646/2020do KomisjiArt. 138 RegulaminuBeata Mazurek (ECR) Przedmiot:   Wsparcie i ochrona europejskich producentów poprzez wprowadzenie obowiązku oznaczania produktów Od wielu lat Komisja Europejska prowadzi prace nad wprowadzeniem przepisów, które na poziomie wspólnotowym stworzyłyby ramy prawne korzystania z oznaczeń „Made inˮ.Pandemia koronawirusa ujawniła słabość przepisów chroniących wspólny europejski rynek przed dostawami towarów niskiej jakości i niejednokrotnie nienadających…

Czytaj więcej

Pytania i interpelacje poselskie

Pytania i interpelacje poselskie

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-003405/2020do KomisjiArt. 138 RegulaminuBeata Mazurek (ECR) Przedmiot:   Zapytanie do Komisji ws. transformacji cyfrowej Cyfrowa transformacja ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju Europy oraz bez wątpienia będzie odgrywać ważną rolę w szybkim wyjściu z kryzysu związanego z Covid-19. Nowe technologie są podstawą nowoczesnej, rozwijającej się gospodarki. Z zadowoleniem przyjmuję fakt, iż Komisja dostrzega znaczenie technologii cyfrowych…

Czytaj więcej

Pytania i interpelacje poselskie

Pytania i interpelacje poselskie

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-002958/2020/rev.1do KomisjiArt. 138 RegulaminuBeata Mazurek (ECR) Przedmiot:   Pogarszająca się sytuacja hodowców drobiu w Polsce W czasach trwającej pandemii rolnictwo jest tą częścią europejskiej gospodarki, która znacząco odczuwa jej skutki. Pogarszająca się sytuacja hodowców drobiu w Polsce, spowodowana drastycznym spadkiem cen sprzedaży drobiu, wzrostem kosztów produkcji dyktowanym wzrostem cen pasz, zmusza do podjęcia skutecznych działań,…

Czytaj więcej

Pytania i interpelacje poselskie

Pytania i interpelacje poselskie

Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie E-002667/2020/rev.1do KomisjiArt. 138 RegulaminuBeata Mazurek (ECR) Przedmiot:   Zapytanie w sprawie pakietu na rzecz mobilności i wpływu Covid-19 na na sektor transportu drogowego w kontekście dalszych prac legislacyjnych Kryzys spowodowany Covid-19 w sposób bezprecedensowy wpłynął na gospodarkę światową i europejską. Skali jego ostatecznych i negatywnych skutków na dzień dzisiejszy nie można określić. Jako członek komisji IMCO…

Czytaj więcej

Pytania i interpelacje poselskie

Pytania i interpelacje poselskie

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-002541/2020/rev.1do KomisjiArt. 138 RegulaminuAdam Bielan, Beata Mazurek Przedmiot:   Wspólny plan odbudowy po pandemii COVID-19 W następstwie kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19 zaistniała pilna potrzeba opracowania kompleksowego planu odbudowy, który zweryfikuje podstawowe założenia leżące u podstaw potencjału gospodarczego Europy i jego kierunku w przyszłości. W dniu 23 kwietnia Komisja wraz z przewodniczącym Rady Charles’em Michelem…

Czytaj więcej