Tag Archives: Parlament Europejski

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-003501/2021 do Komisji Art. 138 Regulaminu Beata Mazurek (ECR) Przedmiot: Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-001269/2021 do Komisji Art. 138 Regulaminu Beata Mazurek (ECR) Przedmiot: Dyskwalifikacja jednoosobowych działalności gospodarczych

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-001049/2021 do Komisji Art. 138 Regulaminu Beata Mazurek (ECR) Przedmiot: Wyniki badań wpływu wybranych

„Kwestie zapewnienia bezpieczeństwa energetyki jądrowej są sprawą fundamentalną. Dlatego chciałabym zapytać, czy oprócz współpracy z krajowymi organami regulacyjnymi ds. bezpieczeństwa

„Doceniając dotychczasowe działania Kazachstanu na rzecz poprawy stanu przestrzegania praw człowieka musimy jeszcze bardziej zachęcać jego władze do kontynuacji wysiłków

Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie E-000841/2021 do Komisji Art. 138 Regulaminu Beata Mazurek (ECR) Przedmiot: Kontrola demokratyczna nad mediami społecznościowymi

W debacie na temat mediów społecznościowych mówiłam o blokowaniu przez Facebook kont Instytutu Pamięci Narodowej oraz Hospicjum dla Dzieci im.

W PE zorganizowano debatę nt. aborcji w Polsce, mimo że „UE nie ma kompetencji jeśli chodzi o prawo do aborcji

Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie E-000771/2021 do Komisji Art. 138 Regulaminu Beata Mazurek (ECR) Przedmiot: Europejski program na rzecz umiejętności

9/44