Tag Archives: Unia Europejska

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie O-000257/2021do KomisjiArt. 138 RegulaminuBeata Mazurek (ECR) Przedmiot: Unijna strategia szczepień Pandemia COVID-19 to historyczne

https://beatamazurek.pl/wp-content/uploads/2020/12/projekt-drugi-2020.mp4

Dzisiejsze moje wystąpienie w Parlamencie Europejskim podczas debaty na temat prawodawstwa dotyczącego wody.„Poprawa jakości i ochrona zasobów wodnych to kwestia

Unia Europejska powstała w oparciu o Traktaty. Do tej pory nikt nie kwestionował treści Traktatów i wszystkie decyzje były podejmowane

Moja pełna wypowiedź w trakcie debaty w Parlamencie Europejskim dotyczącej prawa do aborcji w Polsce.

Moja pełna wypowiedź na sesji plenarnej dotyczącej dążenia do zrównoważonego rynku dla przedsiębiorstw i konsumentów.

Moja cała wypowiedz w trakcie dzisiejszej debaty na temat nowej agendy na rzecz konsumentów.

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-006124/2020 do Komisji Art. 138 Regulaminu Beata Mazurek (ECR) Przedmiot: Zwolnienie od podatku VAT

Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie E-006093/2020 do wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Art.

18/40