Tag Archives: Unia Europejska

„W czasie gdy pandemia koronawirusa przybiera na sile, Unia Europejska zastanawia się nad działaniami wspierającymi poszczególne sektory gospodarcze, a państwa

Moja wypowiedź w Parlamencie Europejski w trakcie debaty dotyczącej Priorytetów UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet

W Parlamencie Europejskim tzw. Klub Polski (czyli wszyscy polscy europosłowie w PE) spotkał się z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi,

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000032/2019 do Komisji art. 136 Regulaminu PE Beata Mazurek (ECR) Przedmiot: Funkcjonowanie rynku wewnętrznego Rynek wewnętrzny

40/40