VII Powiatowy Konkurs Piosenki Europejskiej


VII Powiatowy Konkurs Piosenki Europejskiej organizowany przez Szkołę Podstawową w Wyrykach, który wspiera najzdolniejszych wokalnie uczniów, umożliwia prezentację ich umiejętności wokalnych oraz propaguje kulturę muzyczną wśród dzieci i młodzieży.