W PE o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej

W PE o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej

W Parlamencie Europejskim tzw. Klub Polski (czyli wszyscy polscy europosłowie w PE) spotkał się z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, Janem Krzysztofem Ardanowskim. Podczas spotkania minister przedstawił stanowisko Rządu w kwestii przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Rozmowa dotyczyła toczących się negocjacji nad pakietem reform tej polityki oraz ogłoszenia komunikatu w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu.

Minister podkreślał, że WPR jest jedną z najważniejszych polityk unijnych, która ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

Te nowe, ambitne cele sprowadzają się do tego, że trzeba wprowadzić zarówno dużą intensywną produkcję rolniczą nastawioną na produkcje żywności bardzo wysokiej jakości – bo standardy europejskie są najwyższe na święcie, a co za tym idzie najbardziej kosztowne – ale również musi przejąć na siebie nowe wyzwania związane z ochroną klimatu, środowiska i bioróżnorodności. (…) Infrastruktura twarda, techniczna, jak i społeczna jest równie ważna, by ludzie chcący mieszkać na wsi mogli korzystać z dobrodziejstw cywilizacji.

minister Jan Krzysztof Ardanowski

Źródło: Biuro Prasowe EKR