Wdrożenie rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych

Potrzeba zapewnienia przejrzystego, sprawnie funkcjonującego i bezpiecznego rynku wspólnego wyrobów budowlanych w Unii Europejskiej.